Contoh kerjasama ASEAN dibidang teknologi adalah?

Contoh kerjasama ASEAN dibidang teknologi adalah?

  1. kerjasama Zopfan
  2. kerjasama Smart City Network
  3. kerjasama AFTA
  4. kerjasama pertukaran pelajaran
  5. Semua jawaban benar

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: B. kerjasama Smart City Network.